قدیم ها اوضاع اینجوری نبود ، مردم با جون و دل به غریبه ها هم محبت و لطف میکردن . اما الان اینجوری نیست ، انگار بقیه / ما شدیم آیینه رفتار همدیگه . اگه کسی بهمون خوبه کنه بهش خوبی میکنیم اگه مرده و زنده مون براش مهم نباشه اون طرف هم برای ما بی اهمیته .
آدم ها نونِ دلشون رو میخورن ...