به آقامون میگم پاشیم یه روز بریم خرید برای مامان کادوی تولد بخرم ...
میگه واسه مامان من هیچوقت کادوی تولد نخریدی ! گفتم خب واسش میخرم . گفت نه نمیخواد ، لازم نیست . گفتم اگه لازم نبود به زبون نمی اومدی براش . واسه مامان خودمم نمیخواستم کادو بخرم منتها این سری گفت یکشنبه سالگرد قمری عقدتونه برات کادو خریدم !! یه لباس بافت بهم داد !!!! دیگه دیدم زشته چیزی نگیرم ....
.
مامان اینا یه رسمی دارن که اگه کسی چیزی بهشون بده میگن " جاش رو اگه خالی بزاری زشته " حتما باید برای طرف جبران کنی . رودروایسی که ندارم با شما من هیچوقت از مادر آقامون کادو یا عیدی یا هر چیز دیگه ای نگرفتم که بخوام جاش رو پر کنم . حتی ازون عیدی های معروف که میگن برای تازه عروس یا عروس عقد کرده میارن هم خبری نبود . چند بار هم کادو خریدم دیدم استفاده نمیکنه دیگه نخریدم !