هنوز هیچی نشده دلم تنگ شده ، دلم برای قالب قبلیم تنگ شده !
یه لیست کتاب دارم درست میکنم برای کتاب هایی که قراره بخرم یا قراره بخونم ، کم کم دارم کارهای نیمه کاره ام رو تموم میکنم و حتی تصمیم دارم یه منبع درآمد برای خودم دست و پا کنم . ورزشم رو از اون سنگینی به یه سبک معمولی و پیاده روی همیشگی تغییر میدم . دیگه توی خرما هام گردو نمیزارم ( چون گردو مون تموم شده !! ) و خیلی کارهای دیگه که انجام میدم و انجام نمیدم !
برام آرزوی موفقیت کنید لطفا