دوستای خوب براتون کتاب میخرن ، بعد کتاب ها رو جوری براتون بسته بندی میکنن که اگه بارون گرفت کتاب ها خیس نشن .  دوستای خوب توی سرما لباس گرون شون رو میدن شما بپوشید . دوستای خوب همیشه همون جای همیشگی باهاتون قرار میزارن و کارها رو براتون انجام میدن . دوستای خوب حواسشون هست به حالتون ، شما رو به زور میبرن بیرون و تمام خوشی ها رو میریزن توی جیبتون . 

من دوست های کمی دارم ولی همنوایی که دارم دوست های خوبی هستن ...