- اگه براتون سواله که چرا نمی نویسم باید بگم بیشتر توی کانال فعالیت دارم و بسوزه پدر تنبلی 😐
.
- چند روز تعطیلی رو رفته بودیم ییلاق ، جاتون خالی اینقدر کار کردیم جون مون درومد، از اونور مامان و داداش کوچیکه حسااااابی خوابیدن. به این صورت که صبح بیدار میشدن صبحونه میخوردن میخوابیدن !! ظهر پا میشدن ناهار میخوردن دوباره میخوابیدن ، غروب پا میشدن چایی بیسکوییتی یا میوه ای چیزی میخوردن دوباره دراز کش ادامه میدادن تا شام و طبیعتا شام میخوردن من فیلم میزاشتم ببینیم و اونا درحالی که دراز کشیده بودن میوه اینا میخوردن و بعد میخوابیدن تا صبح حدودای ۱۱ !!
زینب میگه مامانای تنبل دختر های زرنگ دارن :/
.
- گفتم ورزشم رو عوض کردم ؟ دیگه بدنسازی نمیرم ، میرم کیک بوکس . البته چند جلسه دو تاش رو میرفتم و خیلی ام حال میکردما بعد دیدم به بودجه مون داره ضربه میزنه یدونه ش رو میرم دیگه ...
مثل مررررررد میرفتیم بدنسازی دنبل میزدیم آخ نمیگفتیم . حالا میریم کیک بوکس اشک مون درومده. مخصوصا اینکه عادت هم نداریم با بینی نفس بکشیم . منم که اکثرا بینی م کیپه بخاطر حساسیت مثل تمساح با دهن باز نفس میکشم ...
.
- آخر هفته تولدمه ها ! آدرس بدم کادو هاتونو بفرستید ؟ ( به زور از همه کادو میگیرد ... )