دیروز جاریم گفت بقیه بچه ها که نیومدن سر بزنن به بابا اینا شاید عید غدیر بیان ..
من گفتم ما که عید غدیر نمیایم اینجا ، می مونیم خونه مون که بیان دیدن مون ^_^
مادرشوهرم از اون ور گفت عید غدیر باید هفت تا سید رو بوس کنی !
گفتم نمیشه همون یه سید رو هفت بار بوس کنیم؟ و خندیدم ... بعد گفتم من تا حالا اینو نشنیده بودم . زن عمو ی مامانم میگه شب یلدا باید هفت نوع خوراکی بخوری ولی هفت تا سید رو نشنیده بودم ‌تا حالا . مادرشوهرم هم گفت منم قضیه شب یلدا رو نشنیده بودم و دورهمی خندیدیم :))