دیروز احساس انفجار داشتم ، حس میکردم چیزی روی دلم مونده در نتیجه یه کم برگ سنا دم کردم خوردم . همه چی خوب بود ، هییییچ اتفاق خاصی هم نیوفتاد. نصف شب با دلدرد از خواب بیدار شدم ساعت ۱۰ دقیقه به ۶ بود . همه درد ها یهو شروع شد ، دلدرد ، سرگیجه ، حالت تهوع ! نهایتا ۱۰ ۲۰ دقیقه تحمل کردم بعد مرد خونه رو بیدار کردم گفتم پاشو من دارم میمیرم . پاشد برام آب قند آورد ( که گلاب به روتون چند دقیقه بعد همه ش رو بالا آوردم ) و حتی چایی نبات درست کرد و برام آورد . بالاخره کم کم حالم بهتر شد و خوابیدم ..
خلاصه که خودجوش برگ سنا نخورید .