سوالی که الان برای من به وجود اومد اینه که آیا مرد ها هم وقتی خونه تنهان میترسن؟