همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

مَلی و راه های نرفته ش

و ما پای درد دل بسیاری از همجنس ها مون نشستیم ، به حرف ها شون گوش دادیم ، مشکلاتشون رو دیدیم ولی هربار که یه " مرد " توی زندگی هرکدوم مون پیدا شده پیش خودمون گفتیم : این با بقیه شون فرق داره ، این مثل اونا نیست ! و اونجا بوده که ما گول خوردیم ، وقتی میفهمیم اون با بقیه فرق نداره که خیلی دیر شده ...
۱۹
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان