بچه که بودم ، راهنمایی بودم ، بابا صبح به صبح بهمون شکلات میداد . نفری دو تا به پسر ها میداد یدونه به من ! یبار بهش گفتم بابا چرا به من یدونه شکلات میدی به اونا دو تا ؟ گفت چون تو زیاد شکلات نمیخوری ! گفتم نمیخورم ولی دلیل نمیشه که به من یدونه کمتر بدی ! نباید بینمون فرق بزاری ...
بعد بابا خیلی ریلکس گفت خیلی عذر میخوام ! از اون روز به بعد دیگه سهم هر سه تا مون توی همه چی مساوی بود !
.
پ.ن : حرفتون رو بزنید ، اگه حس میکنید حرف تون درسته حرفتون رو بزنید . درسته که همه توانایی درک و هضم حقیقت رو ندارن ولی این دلیل نمیشه که ما هم خودمون رو بزنیم به نفهمیدن . از طرفی هم وقتی حقایق رو بگید بعضی وقتها آدم ها به اشتباه شون پی میبرن و رفتار درست تری از خودشون نشون میدن . پس حرف تون رو بزنید ...