یبارم اومدم خارجی بازی دربیارم بشینم جلوی تلوزیون فیلم ببینم غذامو بخورم . اولین قاشق غذا رو که گذاشتم توی دهنم هنرپیشه فیلم شروع کرد به بالا آوردن :||