سر و ته خرج های زندگی رو میزنی به امید اینکه دوزار بمونه برای پس انداز ، برای آینده ...
سنگک ۸۰۰ تومنی ای که قرار بود گرون نشه شده ۱۳۰۰ ! به دنبال نونی که قرار بود گرون نشه قیمت بقیه چیز ها هم اوج میگیرن .در آخر ما می مونیم و قسط و قرض و کارهایی که نکردیم و آینده ای که نداریم ..‌.
روحانی مچکریم !