۱ - موهای تا آرنج بلند مان را کوتاه کردیم تا بالاتر از شانه ! فقط مونده " سیزده دلیل برای اینکه " مان را بنویسیم ، منتها الان حس خوبی نسبت به هیچی ندارم پس می مونه برای بعد :|
.
۲ - یه نرم کننده حوله و لباس " من " خریدم . خیلی غلیظ بود تهش توی جای نرم کننده ماشین لباسشویی میموند هر سری توی خود قوطیش آب میریزم ، تکون میدم ، سری بعد بازم غلیظه. خودش چهار لیتره ولی از اون موقع که من شروع به رقیق کردن کردم حدود ۳ لیتر آب بهش اضافه کردم ولی هنوزم غلیظه عین روز اول !
.
۳ - در راستای جا موندن کیفم یکی پس از دیگری یادم میاد که چی ها توش بوده .
حواس خود را جمع فرموده ، زیادی وسیله هم همراه خودتون نبرید که یه سری شون جا نمونن ...
.
۴ - آقای دوست چند ماهه ازدواج کرده ، چند بار دعوتش کردیم برای پاگشا، نیومدن. واسه دوستم این قضیه رو تعریف کردم گفت خدا شانس بده والا ما رو هنوز خانواده شوهرم پاگشا نکردن چه برسه به دوست شوهرم . ( دوستم یکماه قبل از آقای دوست ازدواج کرد )