در راستای تجربیات و نصیحت های متاهلانه (!) م باید بگم براتون که هر حرفی رو به زبون نیارید، یه سری حرف ها شاید به نظر شما کول و جوک و خنده دار باشن ولی از نظر طرف مقابل تیکه های نیش داری هستند که مثل اسید ریشه رابطه تون رو از بین میبرن. قبل از اینکه حرفی بزنید پیش خودتون فکر کنید که " خب که چی " به اینکه فکر کنید خیلی از حرف ها رو نمیزنید .