جالبه ها ؛ با ناخن کاشت شده میشه وضو گرفت و نماز خوند ولی با لاک ، نه !
فقط باید بریم گند بزنیم به ساختار ناخن مون تا بتونیم با لاک نماز بخونیم ؟