همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

:|

به هر طرف که میرم ، چشام تورو میبینه ...
خدا آخر و عاقبتم رو ختم به خیر کنه ، داری نابودم میکنی :/
۱۶
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان