همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

گاهی به حرف هات فکر کن ، آهِ دلی که بشکنه زندگی تو میسوزونه

رفته بودم خونه پدری . نمیدونم این چه مسخره بازی ای هست که مامانا در میارن ، من از اینکه جلوی بقیه لباس عوض کنم بدم میاد ، مامانم میاد قشنگ زل میزنه به آدم تا آدم لباس عوض کنه :|
.
مامانم : شیکم درآوردی ها ، حامله نیستی ؟
من : نه :/
مامانم : میخوای به جمع اجاق کورها بپیوندی؟
من : آره :|
.
میم دوستمونه . چقدر دلم برای میم سوخت ، یعنی به چند نفر توضیح داده که بابا ما مشکل داریم ، بچه دار نمیشیم ، کلی هزینه کردیم ، نشده ، الانم توی نوبتیم که یه نوزاد بهمون بدن ...
.


۲۸
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان