همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

رنج نامه

- توی سال جدید کشف کردم حالم از بوی پرتقال به هم میخوره . هربار که بوش بهم میخوره دلم میخواد بالا بیارم .
نسبت به بوها خیلی حساس شدم ، با هر بویی دلم به هم میخوره . همه ش از اعصابه ...
.
- پدر و مادر همسر هم اومدن و رفتن .
.
- میدونم هیچکس زندگیش بدون مشکل نیست و بالاخره همه یه جای زندگی شون میلنگه ولی این دلیل نمیشه که تو خودت رو بزنی به نفهمی .
.
- از غریبه ، آشنا ، دوست ، فامیل خلاصه از دست همه دارم حرص میخورم .
عزیزای دلم امسال سال گاو نیستا که خودتونو از قید و بند شعور رها کردید ، حالا خود دانید .
.
- آه ، یک روز همین " آه " تو را میگیرد ...
.

۱۵
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان