همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

ترس

من از وقتی سین چشم سبز از تراویس جدا شد همه ش استرس اینو دارم که زوج های تازه ازدواج کرده به این نتیجه برسن که به درد هم نمیخورن و از هم جدا شن !
.
پ. ن :دوست دارم همیشه خوشبخت باشی . تو برای اینکه خوشبخت نباشی خیلی حیفی ...
۷ ۱۰

این روزا که تموم میشن ولی منم دارم تموم میشم ، تو حواست نیست !
۸ ۱۲
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان