همینه که هست ...

درد ها فراموش میشوند ، ولی همدرد ها هرگز !

چرا واقعا ؟

ملت چجوری مداد میکشن توی چشمشون خوشگل میشن آدم نمیتونه چشم ازشون برداره؟ من هروقت مداد کشیدم توی چشمم شبیه جادوگر شهر اوز شدم :/
۱۹ ۱۳
همه عاشق شدن را بلدند ، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان